A csoport az adott cél megvalósításában élményszerűen dolgozik; egyfelől nagyon eredményesek a hard folyamatok menedzselésében, másfelől nagyon jól élik meg az együttműködésüket. Mind a siker, mind az érzelmi hozadék nagy élmény, egy felfelé emelkedő spirálként hat, egyre erősítve is a folyamatot és a pozitív vonatkozásokat. A csoport nagy gyakorlatra tesz szert a problémák a leküzdésében és az egyéni képességek, erőforrások célszerű felhasználásában. A problémákat igyekeznek reálisan észlelni és kreatívan megoldani. A vezetői funkciókat a csoport különböző tagjai az előttük álló feladattól függően rugalmasan osztják el. A csoport figyelme egyidejűleg kiterjed a feladatteljesítésre (hard folyamat) és a kapcsolatok ápolására (soft folyamat). A tagok számára a csoport „viszonyítási csoporttá” (reference group) válhat, amely erősen befolyásolja önértékelésüket, ítéleteiket és belső normarendszerüket. Várják már a csoport üléseit, és a csoportot mintegy a világtól elkülönült, különleges helyként élik meg. Kialakul a hatékonyság élménye és a csoportidentitás, a „mi-tudat”. A tagok képesek érzékelni és megbecsülni egymás gazdag egyéni vonásait. A kapcsolatok fesztelenek, a személyes ellentéteket gyorsan feloldják. A csoport sikeres társas egységgé vált, és képes önszabályozással fenntartani önmagát. A megújító, fejlesztő külső hatásokat felerősítve önmagába beépíti, így nyílt rendszerként működik. A tagok fejlődése egyre mélyebb szintű, egy önismereti csoportba például egyre komolyabb témák kerülnek, egyre mélyebb bizalmi szinten. Akár külső körülmények, akár a tagok vagy a csoport belső fejlődése eredményezheti, hogy a 2-3-4 fázis újraélésével mélyül a bizalom, a rivalitásfázis eme újabb belső pörgésekben nem annyira agresszív és nem a csoporttagok felé irányuló, mint inkább a tagok önmagukkal való vívódásai, s a megújuló szerepek egyre kevésbé felszínesek, sztereotípiák mentén alakulók, hanem árnyaltak és differenciálódnak. A csoport gyakran él meg ebben a szakaszban katarzist az alkotó folyamat vagy az önismereti fejlődés és interperszonális kapcsolatok mentén.

A vezető az előző pontban ismertetettek szerint jár el, erőteljes fellépése inkább visszaveti a csoportot. Finom kormánymunka elégséges itt, a mű kész, az alkotó pihen. Élvezzük ki a csoport kreatív működését, nagyon sokat tanulhatunk a vezetettektől!Címkék: