ORIENTÁCIÓS SZAKASZ

A csoport eme kezdeti fázisára a laza szociális kapcsolatok normái szerinti viselkedés jellemző. Némi bizonytalanság, helykeresés, a csoporttagok társadalmi funkciók és sztereotípiák mentén való (ön)meghatározása, a deklarált cél (tréning, oktatás, munka) által indokolt személyes hozzáállások jellemzik. A vezető szerepe jelentős, a csoport tagjai egyértelműen és vita nélkül próbálják elfogadni, mint egyelőre egyetlen, a rendezésért és biztonságért felelős személyt. A vezető elfogadása tehát a csoporttá szerveződés záloga is egyben, a tagok önmeghatározása a vezetőhöz vagy a deklarált témához való viszony mentén alakul. Ez ebben a szakaszban egyfajta függést, dependenciát is jelent. A tagok egymást projekcióik mentén látják és azonosítják, egy-egy e szakaszban megismert személyes információ meghatározhatja az adott személy későbbi „besorolását”, beskatulyázását. Az ellenszenvek és rokonszenvek is e projekciók mentén alakulnak, kifejezésük óvatos, visszafogott, biztonságra törő, az éles helyzeteket, túl határozott állásfoglalást – személyes ügyekben – kerülő. Az érzelmi struktúra a vezető vagy más, a személyközi viszonyokban jártasabb tag számára manipulálható. A biztonságra törekvés része a keretek tisztázása, ide tartoznak a térre és az időre vonatkozó megegyezések, a csoport céljára és alapvető működési szabályaira vonatkozó megállapodások. Mindezek megállapításában a vezető szerepe döntő. A vezető mutat példát a kifejezésmódok és egyéni sajátosságok megjelenésének lehetőségeire, elfogadása, toleranciája (például egy kötelező munkahelyi tréningcsoport esetében a tréning kapcsán való ellenállások és ellenszenvek kifejezésének lehetősége, ezen ellenszenvek látható akceptálása, elfogadása nagyban csökkenti e negatív projekciókat. Hasonló okból érdemes transzparenssé tenni az esetleges félelmeket is). Ez a szakasz a tuckmani forming fázissal azonosítható leginkább. Az egymásról szóló információk bővülése, az alapvető ismereteket meghaladó, személyesebb vonatkozású kölcsönös ismeret, ismerkedés teszi lehetővé a kialakult biztonságérzet mellett a csoport következő fázisba lépését.



Címkék: