A csoport működésének, tagjai tevékenységének két fontos vonatkozása van. Az egyik a tartalomra vonatkozó tevékenységek és cselekedetek – ez az, ami mindig bevallott, látszik, gyakran deklarált. Miért, milyen céllal jött össze a csoport, s mit kell ehhez tenni. Egy tanulócsoport vagy tréningcsoport például arra szerződik, hogy egy adott témát, anyagot elsajátítson, abban képződjön, fejlődjön. Egy munkacsoport egy adott feladat elvégzésére specializálódott team, céljuk az adott projekt vagy adódó projektek elvégzése. Egy munkahelyi csoport a szervezetben elfoglalt helye, szerepe szerint, a Szervezeti Működési Szabályzatban (vagy más kollektív szerződésben) meghatározott feltételrendszernek megfelelően végzi tevékenységét. Ez a folyamat, ami például a feladatmegoldás vagy tananyag-elsajátítás sajátosságai mentén szerveződik, az úgynevezett hard folyamat. Adott folyamat felépítése, egyes részei és azok sorrendje az adott tartalmi specialitások mentén rendeződnek, annak jellegétől függően a pedagógia vagy egyes tantárgyak, tudományok, a projektmanagement, a szervezés vagy más résztudomány megállapításai szerint (abban a jó esetben, amikor a folyamat felépítése tudatos). Az úgynevezett soft folyamatok a csoportdinamika tárgykörébe tartoznak, annak előző fejezetben tárgyalt meghatározása szerint. A csoport eme soft, tehát csoportdinamikai folyamatai segíthetik és gátolhatják a hard folyamatok hatékonyságát, ez az oka annak, hogy a csoportdinamika egyre komolyabb szerepet kap – kezdenek rájönni, hogy pénz, teljesítmény, hatékonyság, profit múlik rajta. A jó vezető segítheti a soft folyamatok alakulását, s ennek kézben tartásával, az emberi kapcsolatok és csoportközi viszonyok megfelelő kezelésével nagyban elősegítheti a tanulási, fejlődési vagy munkafolyamat eredményességét. Az e téren képzetlen vezető onnan ismerszik, hogy zavarják a csoportfolyamatok, ami nem a „témához” tartozik, azt elveti, nem szeretne vele foglalkozni, a csoporton belüli érzelmi viharokat nem oda valónak, inadekvátnak látja. Fegyelmet és figyelmet, motivációt és odaadást igényelne, s nem úgy kezeli e kérdést, mint ami az ő feladata, hanem mint elvárást a csoport és tagjai felé. Ennek eredménye a lázadástól a teljes nihilbe fúló unalomig, érdektelenségig terjedhet, s szinte érthetetlen olykor a vezető, a szervező számára, mi is történt – rossz a csoport, éretlenek, nem jók a vizsgaeredmények, nem jut új megoldáshoz a már régen ülésező fejlesztő team, és így tovább. A soft folyamatokat helyesen kezelő vezető, megfelelő empátiával és konfrontativitással kézben tudja tartani a csoportot, nagyban elősegítve evvel, hogy a tagok alkotó munkája is hatékony legyen.Címkék: