Az együtt lévő emberek között – csoportban – bekövetkező hatások, érzések, működést akadályozó és segítő folyamatok éppúgy óhatatlanul bekövetkeznek, mint ahogy egy eldobott tárgy lefelé esik, vagy ahogy az alma érik, ha nap süti. Törvényszerűségek ezek is, s noha önálló akarattal bíró emberek együtt cselekvéséből adódnak, mégis jól meghatározható következménnyel járnak. S miután korunkban a csoportban való együtt cselekvés mind a munkahelyi, mind a magánszférában mindennapos, választhatunk: tudattalanul, az éberség hiányával, felszínesen s rossz hatásfokkal akarunk-e embertársainkkal együtt létezni, vagy közös cselekvéseinket szeretnénk mind kapcsolati, mind célteljesítési szempontból optimalizálni. Ha pedig embereket, emberek közösségét, csoportjaikat szeretnék vezetni, óhatatlan ismernünk kell e törvényszerűségeket: csak ezek ismeretének birtokában van esélyünk úgy vezetni, hogy az adott tartalmi célok (hard folyamatok eredményei) teljesüljenek, akképpen hogy az azt létrehozó emberek közötti kapcsolat, a viszonyrendszer (soft folyamatok eredményei) e tartalmi célok megvalósítását lehetővé tegye. Adott eredmény elérését az adott munkán, feladaton dolgozó emberek közötti viszony legalább annyira, sőt sok esetben sokkal inkább befolyásolja, mint a tárgyi, anyagi feltételek. És e humán (soft) feltételrendszer kialakítása és kezelése nem pénzügyi kérdés – túlnyomórészt szakértelem, hozzáértés –, mai szóhasználatban: szociális kompetencia kérdése. A fejlett országokban a vezetőkiválasztás meghatározó kritériuma a szociális kompetencia: a vezetőnek az a képessége, ahogy az emberek, embercsoportok együtt cselekvési kölcsönhatását ismeri, számol vele, felkészül rá, kezelni és befolyásolni tudja. A vezető mások segítségével ér el adott célokat. Nem ő csinálja – megcsináltatja. Részint átlát, szervez, szakért, tárgyi feltételeket biztosít – e része tevékenységének a szakmai rész és a szervezéstudomány. Részint pedig összefog, biztat, feladatokat ad ki és ellenőriz, tanít, fejleszt s még nagyon sok dolgot tesz a vezetettekkel, ami pedig szociálpszichológia, vagy ha csoportokat vezet – csoportdinamika. A vezetők teljesítményének ismérve az, ahogyan az általuk vezetett csoport teljesít. A tanár teljesítménye a diákok vizsgáján derül ki, a cégvezető teljesítménye a profiton látszik meg többek között, a tréneré a tréneltek viselkedésváltozásában, fejlődésében jelentkezik. Annak lesz jobb eredménye, aki az általa vezetett emberekből többet hoz ki, azaz aki jobban érti és használja a csoportdinamikai ismereteket.Címkék: