Tagjaink

Alap szakmai identitásuk szerint pszichoterapeuta, pszichológus, vezető, tanár, közgazdász, lelkész tagjaink, egyben önismeretben képződött trénerek, coachok, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakemberek.
Tagjaink
Csorba Emőke

Pszichológusként dolgozom: gyerekek érzelmi rezdüléseivel, lelki nyűgjeivel-bajaival (olykor a szüleikével is) foglalkozom 8 éve. Szívügyem a korai szűrővizsgálatok elvégzése annak érdekében, hogy az érzelmi-szociális és képességbeli elmaradásokat minél hamarabb felismerhessük. Ez a záloga a gyermek elmaradásainak kiküszöbölésére vagy lehetőség szerinti legjobb ellensúlyozására. Szerencsésnek érzem magam, hogy ezt a munkát csapatban végezhetem: orvosokkal és gyógypedagógussal karöltve dolgozom a gyermekekért. Emellett óvodapszichológusként is elsősorban a prevencióra törekszem.

A Pronon képzéséhez majd Alapítványához több okból csatlakoztam:

A szervezetfejlesztésről hallottakat azért tartom lényegesnek, mert én is szervezetekben dolgozom és igényem, hogy működéséről minél többet tudjak.

A csoportdinamikáról tanultakat az óvodai csoportok megfigyelésekor kamatoztathatom.

A tréningvezetésről hallottak megerősítenek abban, hogy érdemes kiégést megelőző alkalmakat tervezni pedagógusoknak és segítő foglalkozásúaknak.

A Pronon közösségének tagjaként tapasztalom, hogy a közös munka lehet jóleső, feltöltő is, amellett, hogy hatékony. Mindkét tényezőre egyformán szükséges tudatosan törekednünk.

Hammersberg Júlia

A Budapest-Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség lelkésze vagyok, lelkészfeleség és négy gyermek édesanyja, emellett drámapedagógus, valamint mentálhigiénés- és szervezetfejlesztő szakember.

Az elmúlt huszonöt évben tanulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a Magyar Drámapedagógiai Társaságnál, és a Semmelweis Egyetemen végeztem.

Jelenleg szervezetfejlesztési tanulmányokat folytatok Goda Gyula OD csoportjában, és részt veszek a Pronon Alapítvány munkájában.

Lelkészként a legfontosabb feladatom Isten igéjének továbbadása, a gyülekezet kiscsoportjainak kialakítása, koordinálása, az egyéni lelkigondozás segítő beszélgetéssel, illetve tanácsadással, és a hitoktatás.

Szívügyem, hogy az egyházi közösségekben elfogadó és összetartó kiscsoportok alakuljanak, fejlődjenek, amelyek hitben, szeretettel kísérik és megtartják tagjaikat a mindennapokban, és az élet változást hozó szakaszain, krízisein át.

A Pronon Alapítvány munkájában az egyházak szervezeti fejlesztéseiben, közösségépítésben, tréningek megtartásában, valamint a kreatív eszköztár fejlesztésében vállaltam feladatot.

Hézl József

Hézl József vagyok. Magyar- és hittantanárként dolgozom 7 éve szakképző iskolákban, illetve plébánián. Házas vagyok, egy fiúgyermeket nevelünk.

Pedagógusként rájöttem, nemcsak módszertanilag kell megújulnom, hanem ön-és emberismeretben, illetve a kommunikáció terén. Ezért 2014 és 2016 között elvégeztem a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés és szervezetfejlesztő képzését. Nap mint nap sok hátrányos helyzetű fiatallal foglalkozom, akiket az egyéni beszélgetések során abban próbálom segíteni, hogy maguk találják meg a megoldásaikat az életükre. Ekkor jöttem rá, mennyire fontos számukra a pozitív megerősítés és a releváns visszajelzés. Emiatt az utóbbi években tudatosan törekszem erre. Az évek során több olyan iskolai programban vettem részt, melyekben fontos volt mentálhigiénés identitásom. Jelenleg egy pályázatban dolgozom szakmai munkatársként, mely a lemorzsolódás csökkentését hivatott szolgálni. A tanórákat helyenként közösségépítésre használom fel. A fent említett tevékenységeim mellett pályaorientációs tanácsadóként is funkcionálok.

A Pronon Alapítvány munkájába a szervezetfejlesztő továbbképzésen keresztül csatlakoztam be.

Joó Bernadett
5 gyerekes édesanyaként, feleségként és közgazdászként keresem a helyem a világban. 2016-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés és Szervezetfejlesztő Továbbképzési Szakán, mert szeretném közösségépítő társadalmi munkáimat professzionális szinten végezni. Ez a vágy hajtott a Pronon Alapítványba, ahol tanulunk és tanítunk, közösséget építünk és közösségben vagyunk. A szervezet könyvelési teendőit is én végzem.
Kostyál Kata
Knolmárné Kostyál Kata vagyok, oktatásszervező mentorként dolgozom a Rogers Akadémiában. Az 1989-es tervező időszaktól kezdve sok éven keresztül a Rogers Iskolát építettem az egyik alapító tanítójaként. Az ott megtapasztalt személyközpontú pedagógiai munka azon a szakmai úton indított el, amit máig a legőszintébbnek és legemberségesebbnek érzek az együttműködésben. 2012-ben az iskolai kereteket elhagyva magántanuló középiskolásoknak szerveztük meg kollégáinkkal a Rogers Akadémia tanulóközösségét, ahol megint csak azt végezhetem, amit a legjobban szeretek. A gyerekek között élve, velük tanulva, tanulási készségeiket, személyiségüket fejlesztve támogatom őket. A különböző tantárgyakban keresem a tananyag összefüggésrendszerét. Bár ez saját érdeklődési területem, a diákokat is igyekszem rávezetni erre a gondolkodásmódra kultúrtörténeti, művészettörténeti projektek segítségével. Az oktatás iránti elköteleződésem miatt a Prononban elsősorban az e területtel kapcsolatos munkákhoz tudok hozzájárulni: Az embereket segítő, ám kispénzű világban, egymást érték szinten is értő emberek között is terjedhessen a legkorszerűbb tudás a vezetésről, csoport- és egyén működéséről, akik hálózattá épülve segíthetik egymást.
Mátyus Andrea
Pedagógusként végeztem, amelyet mentálhigiénés, szervezetfejlesztő képzéssel bővítettem és emberi erőforrás tanácsadó képzéssel gazdagítom. A fejlesztés több területén és szintjén tevékenykedem. Tapasztalataim vannak az egészségügyi menedzsment, HR területen, ill. az uniós programok területén humánerőforrás fejlesztéshez és közigazgatás fejlesztéshez kapcsolódtam.  Dolgoztam vezetőként, szakmai munkatársként egyaránt. Részt veszek mentálhigiénés területen szervezetfejlesztésben és az egyéni fejlesztés is közel áll hozzám. Emellett fontos számomra a mentálhigiénés szakmai munkám, így vannak aktivitásaim e téren, pl. alapszintű újraélesztés mentálhigiénés szemléletű oktatásában tevékenykedem, táncos nőismereti csoport vezetésében veszek részt. A Pronon Alapítványhoz a mentálhigiénés képzésen keresztül vezetett az út. A képzés keretein belül került hozzám közel a szervezetfejlesztés és tovább képződtem a témában. Ebben az időszakban nyílt lehetőség az alapítványi tevékenységre, amelyhez nagy örömmel csatlakoztam és igyekszem a szakmai munkát segíteni.
P. Arnóczi Kriszta

P. Arnóczi Krisztina vagyok, alapidentitásom szerint latin – hittan középiskolai tanár. Építész férjemmel négy gyermekünket neveljük egy Veszprémhez közeli faluban. A gyermeknevelés éveit is beleszámolva 20 évig dolgoztam egy katolikus középiskolában: tanítottam kicsiket, nagyokat, felnőtteket. 2012-ben mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakemberként szereztem diplomát a Semmelweis Egyetemen. Ott találkoztam először a pszichodrámával, mint csoportos önismereti módszerrel. Sajátomnak éreztem ezt és képződni kezdtem: sok évet és energiát nem sajnálva jelenleg a már a felsőfokú képzés vége felé járok, terveim szerint 2019 tavaszán pszichodráma vezető leszek.

2016-ban új lehetőségeim adódtak: a Semmelweis Egyetemen drámacsoportot vezetek. Segítő szakemberként foglalkozom kliensekkel, 2018 tavaszán pedig elindult dramatikus módszerekkel dolgozó önismeret csoportunk Veszprémben. Szervezetfejlesztésben is további tanulmányokat folytatok, hogy segítő – fejlesztő eszköztáramat tovább bővítsem.

A Pronon Alapítvány számomra elsősorban számomra hiteles, motivált, jól képzett emberek közössége. Ezen kívül az Alapítvány mély elhivatottsága a non-profit szféra iránt számomra vonzó, és egyezik a bennem lévő elkötelezettséggel. Az oktatás, az egyház és a családok, az a három terület, amely különösen is foglalkoztat, a Pronon ezirányú munkáihoz tudok hozzátenni az erőforrásaimmal.

Péli Kinga

Családmenedzser vagyok most, 30 éve élek a férjemmel és van öt, remekbeszabott fiunk.

Színes és érdekes munkakörökben dolgoztam: voltam rendőr alezredes, igazságügyi vegyésszakértő és felnőttképzés szervezésében is részt vettem.

Öt éve érzem magam a  helyemen : egy  koraszülött intenzív osztályon, az inkubátor mellett álló szülők önkéntes segítőjeként.

Saját, sok oldalról megdolgozott  élményem vitt erre a terepre, nehéz és szép munka.

Krízishelyzetben lévő, félelemmel és szorongással, könnyekkel és fájdalommal küszködő emberek életébe belépni és maradni, segíteni…ez nekem nagyon fontos! 

Szücs Orsi

Közel tíz év versenyszférában eltöltött év után pályát módosítottam és lassan kilencedik éve mentálhigiénés szakemberként vagyok segítő, gyásztanácsadó, vezetek pszichodráma csoportokat, mediátorként dolgozom párokkal, autogén relaxációt tanítok, egyetemen oktatok, illetve második éve vagyok tagja a Fotel Projekt kezdeményezésnek, melynek célja, hogy felhívjuk a figyelmet a pszichológia széles tárházára, a módszerek sokaságára, a segítőiként dolgozók természetes, emberi jelenlétére az életünkben.

A támogatás elvének mentén dolgozom szervezetfejlesztőként is egy olyan karitatív szemléletű, elkötelezett és önzetlen szakemberekből álló csapattal, akikkel együtt hiszem, hogy a nonprofit és civil szférák számos területén számtalan társadalmilag hasznos, „jó ügyet” támogathatunk munkánkkal, tudásunkkal, szellemiségünkkel. 2018 szeptembere óta megválasztott vezetője vagyok a Pronon Alapítványnak, ahol mindezen értékek szakmaisággal karöltve terepet kaptak.

Török Dénes

1996 óta élek kisebb megszakításokkal Kárpátalján. Polgári szolgálatosként töltöttem el az első másfél évet Nagyszőlősön, a ferences misszióban, majd a magyarországi ferences rendtartomány misszió referenseként dolgoztam 12 évet a területen, mint a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány irodavezetője. Erre az időszakra esett két nagy árvíz (1998, 2001). Ekkor a Magyar Karitász segélyakcióinak koordinátora is voltam, s emellett 1999-től a Mocsáry Lajos Alapítvány kurátora, később felügyelő bizottsági tagja egészen az alapítvány megszűnéséig. Közben a Munkácsi Római Katolikus Püspökségen működő irodák létrehozásában vettem részt, majd egy évig az irodák koordinátoraként is tevékenykedtem.

Feleségemmel 2005 óta Beregszászban élek, ezen évek alatt 4 fiunk született. 2009-től kezdve vállalkozóként dolgozom. Emellett alapítója, és elnökségi tagja vagyok a beregszászi Kezünkben a Jövő Alapítványnak, mely legfontosabb feladatának az árva gyermekek családba való elhelyezését tekinti. 2009 őszétől a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány kurátora vagyok. 2012-es alakulása óta vezetem Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét.

Szívesen veszek részt minden olyan tevékenységben, amit közösen találunk ki, valósítunk meg, annak érdekében, hogy kisebb nagyobb közösségeink, életterünk, emberibbé, élhetőbbé váljanak. A Pronon számomra azt a „helyet” jelenti, ahol ez megtörténik.

Ez az oldal sütiket használ.