Tagjaink

Tagjaink

Alap szakmai identitásuk szerint pszichoterapeuta, pszichológus, vezető, tanár, közgazdász, lelkész tagjaink, egyben önismeretben képződött trénerek, coachok, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakemberek.
Csorba Emőke
Pszichológusként dolgozom: gyerekek érzelmi rezdüléseivel, lelki nyűgjeivel-bajaival (olykor a szüleikével is) foglalkozom 8 éve. Szívügyem a korai szűrővizsgálatok elvégzése annak érdekében, hogy az érzelmi-szociális és képességbeli elmaradásokat minél hamarabb felismerhessük. Ez a záloga a gyermek elmaradásainak kiküszöbölésére vagy lehetőség szerinti legjobb ellensúlyozására. Szerencsésnek érzem magam, hogy ezt a munkát csapatban végezhetem: orvosokkal és gyógypedagógussal karöltve dolgozom a gyermekekért. Emellett óvodapszichológusként is elsősorban a prevencióra törekszem.

A Pronon képzéséhez majd Alapítványához több okból csatlakoztam:
A szervezetfejlesztésről hallottakat azért tartom lényegesnek, mert én is szervezetekben dolgozom és igényem, hogy működéséről minél többet tudjak.
A csoportdinamikáról tanultakat az óvodai csoportok megfigyelésekor kamatoztathatom.
A tréningvezetésről hallottak megerősítenek abban, hogy érdemes kiégést megelőző alkalmakat tervezni pedagógusoknak és segítő foglalkozásúaknak.
A Pronon közösségének tagjaként tapasztalom, hogy a közös munka lehet jóleső, feltöltő is, amellett, hogy hatékony. Mindkét tényezőre egyformán szükséges tudatosan törekednünk.

 

Hammersberg Júlia

 

A Budapest-Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség lelkésze vagyok, lelkészfeleség és négy gyermek édesanyja, emellett drámapedagógus, valamint mentálhigiénés- és szervezetfejlesztő szakember. Az elmúlt huszonöt évben tanulmányaimat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a Magyar Drámapedagógiai Társaságnál, és a Semmelweis Egyetemen végeztem.

Jelenleg szervezetfejlesztési tanulmányokat folytatok Goda Gyula OD csoportjában, és részt veszek a Pronon Alapítvány munkájában.
Lelkészként a legfontosabb feladatom Isten igéjének továbbadása, a gyülekezet kiscsoportjainak kialakítása, koordinálása, az egyéni lelkigondozás segítő beszélgetéssel, illetve tanácsadással, és a hitoktatás.
Szívügyem, hogy az egyházi közösségekben elfogadó és összetartó kiscsoportok alakuljanak, fejlődjenek, amelyek hitben, szeretettel kísérik és megtartják tagjaikat a mindennapokban, és az élet változást hozó szakaszain, krízisein át.
A Pronon Alapítvány munkájában az egyházak szervezeti fejlesztéseiben, közösségépítésben, tréningek megtartásában, valamint a kreatív eszköztár fejlesztésében vállaltam feladatot.

Hézl József

Hézl József vagyok. Magyar- és hittantanárként dolgozom 7 éve szakképző iskolákban, illetve plébánián. Házas vagyok, egy fiúgyermeket nevelünk.

Pedagógusként rájöttem, nemcsak módszertanilag kell megújulnom, hanem ön-és emberismeretben, illetve a kommunikáció terén. Ezért 2014 és 2016 között elvégeztem a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés és szervezetfejlesztő képzését. Nap mint nap sok hátrányos helyzetű fiatallal foglalkozom, akiket az egyéni beszélgetések során abban próbálom segíteni, hogy maguk találják meg a megoldásaikat az életükre. Ekkor jöttem rá, mennyire fontos számukra a pozitív megerősítés és a releváns visszajelzés. Emiatt az utóbbi években tudatosan törekszem erre. Az évek során több olyan iskolai programban vettem részt, melyekben fontos volt mentálhigiénés identitásom. Jelenleg egy pályázatban dolgozom szakmai munkatársként, mely a lemorzsolódás csökkentését hivatott szolgálni. A tanórákat helyenként közösségépítésre használom fel. A fent említett tevékenységeim mellett pályaorientációs tanácsadóként is funkcionálok.
A Pronon Alapítvány munkájába a szervezetfejlesztő továbbképzésen keresztül csatlakoztam be.

 

 

 

 

Kostyál Kata

 

Knolmárné Kostyál Kata vagyok, oktatásszervező mentorként dolgozom a Rogers Akadémiában. Az 1989-es tervező időszaktól kezdve sok éven keresztül a Rogers Iskolát építettem az egyik alapító tanítójaként. Az ott megtapasztalt személyközpontú pedagógiai munka azon a szakmai úton indított el, amit máig a legőszintébbnek és legemberségesebbnek érzek az együttműködésben. 2012-ben az iskolai kereteket elhagyva magántanuló középiskolásoknak szerveztük meg kollégáinkkal a Rogers Akadémia tanulóközösségét, ahol megint csak azt végezhetem, amit a legjobban szeretek. A gyerekek között élve, velük tanulva, tanulási készségeiket, személyiségüket fejlesztve támogatom őket. A különböző tantárgyakban keresem a tananyag összefüggésrendszerét. Bár ez saját érdeklődési területem, a diákokat is igyekszem rávezetni erre a gondolkodásmódra kultúrtörténeti, művészettörténeti projektek segítségével. Az oktatás iránti elköteleződésem miatt a Prononban elsősorban az e területtel kapcsolatos munkákhoz tudok hozzájárulni: Az embereket segítő, ám kispénzű világban, egymást érték szinten is értő emberek között is terjedhessen a legkorszerűbb tudás a vezetésről, csoport- és egyén működéséről, akik hálózattá épülve segíthetik egymást.

Mátyus Andrea

 

Pedagógusként végeztem, amelyet mentálhigiénés, szervezetfejlesztő képzéssel bővítettem és emberi erőforrás tanácsadó képzéssel gazdagítom. A fejlesztés több területén és szintjén tevékenykedem. Tapasztalataim vannak az egészségügyi menedzsment, HR területen, ill. az uniós programok területén humánerőforrás fejlesztéshez és közigazgatás fejlesztéshez kapcsolódtam.  Dolgoztam vezetőként, szakmai munkatársként egyaránt. Részt veszek mentálhigiénés területen szervezetfejlesztésben és az egyéni fejlesztés is közel áll hozzám. Emellett fontos számomra a mentálhigiénés szakmai munkám, így vannak aktivitásaim e téren, pl. alapszintű újraélesztés mentálhigiénés szemléletű oktatásában tevékenykedem, táncos nőismereti csoport vezetésében veszek részt. A Pronon Alapítványhoz a mentálhigiénés képzésen keresztül vezetett az út. A képzés keretein belül került hozzám közel a szervezetfejlesztés és tovább képződtem a témában. Ebben az időszakban nyílt lehetőség az alapítványi tevékenységre, amelyhez nagy örömmel csatlakoztam és igyekszem a szakmai munkát segíteni.

P. Arnóczi Kriszta

P. Arnóczi Krisztina vagyok, alapidentitásom szerint latin – hittan középiskolai tanár. Építész férjemmel négy gyermekünket neveljük egy Veszprémhez közeli faluban. A gyermeknevelés éveit is beleszámolva 20 évig dolgoztam egy katolikus középiskolában: tanítottam kicsiket, nagyokat, felnőtteket. 2012-ben mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakemberként szereztem diplomát a Semmelweis Egyetemen. Ott találkoztam először a pszichodrámával, mint csoportos önismereti módszerrel. Sajátomnak éreztem ezt és képződni kezdtem: sok évet és energiát nem sajnálva jelenleg a már a felsőfokú képzés vége felé járok, terveim szerint 2019 tavaszán pszichodráma vezető leszek.

2016-ban új lehetőségeim adódtak: a Semmelweis Egyetemen drámacsoportot vezetek. Segítő szakemberként foglalkozom kliensekkel, 2018 tavaszán pedig elindult dramatikus módszerekkel dolgozó önismeret csoportunk Veszprémben. Szervezetfejlesztésben is további tanulmányokat folytatok, hogy segítő – fejlesztő eszköztáramat tovább bővítsem.
A Pronon Alapítvány számomra elsősorban számomra hiteles, motivált, jól képzett emberek közössége. Ezen kívül az Alapítvány mély elhivatottsága a non-profit szféra iránt számomra vonzó, és egyezik a bennem lévő elkötelezettséggel. Az oktatás, az egyház és a családok, az a három terület, amely különösen is foglalkoztat, a Pronon ezirányú munkáihoz tudok hozzátenni az erőforrásaimmal.

Péli Kinga

 

Családmenedzser vagyok most, 30 éve élek a férjemmel és van öt, remekbeszabott fiunk.
Színes és érdekes munkakörökben dolgoztam: voltam rendőr alezredes, igazságügyi vegyésszakértő és felnőttképzés szervezésében is részt vettem.
Öt éve érzem magam a  helyemen : egy  koraszülött intenzív osztályon, az inkubátor mellett álló szülők önkéntes segítőjeként.
Saját, sok oldalról megdolgozott  élményem vitt erre a terepre, nehéz és szép munka.
Krízishelyzetben lévő, félelemmel és szorongással, könnyekkel és fájdalommal küszködő emberek életébe belépni és maradni, segíteni…ez nekem nagyon fontos! 

Szücs Orsi


Közel tíz év versenyszférában eltöltött év után pályát módosítottam és lassan kilencedik éve mentálhigiénés szakemberként vagyok segítő, gyásztanácsadó, vezetek pszichodráma csoportokat, mediátorként dolgozom párokkal, autogén relaxációt tanítok, egyetemen oktatok, illetve második éve vagyok tagja a Fotel Projekt kezdeményezésnek, melynek célja, hogy felhívjuk a figyelmet a pszichológia széles tárházára, a módszerek sokaságára, a segítőiként dolgozók természetes, emberi jelenlétére az életünkben.

A támogatás elvének mentén dolgozom szervezetfejlesztőként is egy olyan karitatív szemléletű, elkötelezett és önzetlen szakemberekből álló csapattal, akikkel együtt hiszem, hogy a nonprofit és civil szférák számos területén számtalan társadalmilag hasznos, „jó ügyet” támogathatunk munkánkkal, tudásunkkal, szellemiségünkkel. 2018 szeptembere óta megválasztott vezetője vagyok a Pronon Alapítványnak, ahol mindezen értékek szakmaisággal karöltve terepet kaptak.

Török Dénes

1996 óta élek kisebb megszakításokkal Kárpátalján. Polgári szolgálatosként töltöttem el az első másfél évet Nagyszőlősön, a ferences misszióban, majd a magyarországi ferences rendtartomány misszió referenseként dolgoztam 12 évet a területen, mint a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány irodavezetője. Erre az időszakra esett két nagy árvíz (1998, 2001). Ekkor a Magyar Karitász segélyakcióinak koordinátora is voltam, s emellett 1999-től a Mocsáry Lajos Alapítvány kurátora, később felügyelő bizottsági tagja egészen az alapítvány megszűnéséig. Közben a Munkácsi Római Katolikus Püspökségen működő irodák létrehozásában vettem részt, majd egy évig az irodák koordinátoraként is tevékenykedtem.

Feleségemmel 2005 óta Beregszászban élek, ezen évek alatt 4 fiunk született. 2009-től kezdve vállalkozóként dolgozom. Emellett alapítója, és elnökségi tagja vagyok a beregszászi Kezünkben a Jövő Alapítványnak, mely legfontosabb feladatának az árva gyermekek családba való elhelyezését tekinti. 2009 őszétől a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány kurátora vagyok. 2012-es alakulása óta vezetem Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét.
Szívesen veszek részt minden olyan tevékenységben, amit közösen találunk ki, valósítunk meg, annak érdekében, hogy kisebb nagyobb közösségeink, életterünk, emberibbé, élhetőbbé váljanak. A Pronon számomra azt a „helyet” jelenti, ahol ez megtörténik.

Varga Csaba

Varga Csaba vagyok. Görögkatolikus papként egy vidéki parókián szolgálok, feleségemmel és két kislányommal. Lelkipásztori feladataim ellátása mellett 5 éve hitoktatóként is dolgozom, hátrányos helyzetű vidéki iskolákban, valamint számtalan, a papsághoz kötődő tevékenységekben is munkálkodom.

 Kudarcaimmal, határaimmal szembesülve kellően motivált lettem, hogy 2016-ban jelentkezzem a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés és szervezetfejlesztő képzésére. A képzésen találkoztam előszőr szervezetfejlesztéssel, és mindennel, ami hozzá kapcsolódik (csoportdinamika, motiválás, vezetői és kommunikációs készségek stb).  Meglepődve tapasztaltam, hogy ezen készségek fejleszthetők, tanulhatók, sőt érdemes velük foglalkozni, hiszen fejlesztésük, munkálásuk, növeli és gyarapítja, hiányuk pedig akadályozhatja egy  közösség(legyen akár egyházi, osztály vagy éppen egy család), munkáját növekedését.
Lelkesedésem  a téma iránt a  képzés elvégzése után is megmaradt ezért jelentkeztem Goda Gyula OD3-as csoportjába…innen vezetett az út   a Prononba, ami számomra az első alkalomtól az  önzetlen, közös alkotás öröme, a jól eső munka, a kreativitás az együtt tanulás és nem utolsó sorban a közösség helye lett. Főbb érdeklődési köreim: közösség fejlesztés, csoportdinamika, család és párterápia, gyász és vesztesége feldolgozás.

Meláth Ferenc

 

Szakmai képzettségek: orvos; orvos-informatikus; programozó; személyiségfejlesztő és kommunikációs tréner; mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember; coach; pszichodráma asszisztens. ​

Szakmai tapasztalat: 5 év orvoslás radiológusként; 15 év szoftverfejlesztés állami, multi és magán szférában; 5 év közép- és felsővezetői tapasztalat egészségügyi-informatikai ágazatban; 5 év tapasztalat egyéni coaching és pártanácsadás területén, valamint trénerként burn-out intervenció, együttműködésfejlesztés és konfliktuskezelés témákban.
A szoftverfejlesztés és az informatika szép kaland, de az emberek személyes fejlesztése és segítése amolyan örök elhívás számomra. Ehhez pedig legfőképpen energiára, erőre van szükség. Törekvésem, hogy ennek mozgósításában legyek támogatója azoknak, akik az útjuk egy részén maguk mellé fogadtak.

Joó István

Joó István vagyok. A gyógyszeriparban dolgoztam, majd maradva az egészségügyi vonalon, jelenleg a SALUS-nak, egy gyógyászati segédeszközök gyártásával, kis és nagykereskedelemmel foglakozó cégnek vagyok az ügyvezetője.

2013-ban végeztem a Semmeweis Egyetem Lelkigondozó Szakán. Ezután kezdtem el vezetést- szervezetfejlesztést tanulni, megtapasztalva, hogy egyéni jól létünk mennyire függ a minket körülvevő struktúrák működésétől. A for-profit szférában ezen a téren óriási tudás és tapasztalat halmozódott fel. Cégvezetőként tapasztalom, hogy ez a szemlélet és tudás milyen jelentősen tudja előre mozdítani a vállalatokat és a bennük dolgozó embereket. Tapasztalom azt is, hogy a felvetett kérdések és a válaszok során megnyíló új utak nem csak a cég számára, hanem az egyéni útkeresésünk szempontjából is fontosak.  Örömmel csatlakoztam a A Pronon Alapítványhoz és annak  célkitűzéséhez, hogy ezt a for-profit szférában kikristályosodott tudást elérhetővé tegyük a non-profit szférában is. A non-profit szféra életünk legfontosabb dimenzióit öleli át, az oktatástól az egészségügyön át az egyházig, megannyi mindannyiunkat mélyen érintő területet. 

Feleségemmel öt gyereket kaptunk ajándékba. Apaként nap mint nap megélem, hogy nem egyedül neveljük őket, hanem társadalmunk egyre specializálódott szervezeteire és szakembereire bízzuk őket akár az oktatásukról vagy az egészségükről legyen szó. Jó, hogy vannak akik ezt nálam sokkal jobban csinálják. Hiszek benne, hogy a világot közösen egyre jobbá tudjuk tenni. Ebben keresem a helyemet, feladatomat.
Etyeken lakunk, ahol van egy kis borászatunk barátaimmal a Zarándok Pince. Itt megélem, hogy az életem nem csak feladat, hanem ajándék. Hogy amit kapunk, az végtelenül több, mint amit magunk erejéből létre tudnánk hozni, a formálás mégis ránk van bízva. 
Szeretném mindenhol meglátni ezt a végtelen gazdagságot és részese lenni a ránk bízott teremtés formálásával az alkotás csodájának.

 

Kiss Klaudia


Kiss Klaudia vagyok, Mentálhigiénés és Szervezetfejlesztő szakember, Mindfulness Coach és tréner. 13 éve dolgozom multinacionális cégeknél vezetőként. Megtanultam, hogy minden jó csapat alapja AZ EMBER, és az emberek közti lévő együttműködés, valamint azt is, hogy a KOMMUNIKÁCIÓ a legtöbbet használt fogalmak egyike (mint lehetőség), és mégis a legtöbb problémát okozó forrás. 

Kerestem módokat arra, hogy fejlesszem magam mint vezető, és rátaláltam a SOTE Mentálhigiéné és Szervezetfejlesztő szakra, amit 2016-ban végeztem el. Ez elindított egy azóta is tartó folyamatos tanulási és fejlődési úton, amiért nem lehetek elég hálás. A diploma megszerzése után nem volt kérdés, hogy folytatom a speciális önismereti-fókuszú szervezetfejlesztés képzést, ahol közben megszületett  a Pronon alapítvány - aminek azóta is tagja vagyok. Itt lehetőségem volt belekóstolni abba a világba, ahol dramatikus eszközökkel fejlesztünk embereket, együttműködést, és így végső célként szervezeteket – ráadásul olyan szervezeteket, ahol erre alapítványi segítség nélkül nem lenne sok lehetőség. Az alapítvány nekem kapcsolódás jó (szak)emberekkel, folyamatos tanulás magamról és módszerekről, és állandó fejlődés. 
Hiszek abban, hogy nincs véletlen, és pontosan ezt az utat kellett ahhoz bejárnom, hogy rátaláljak a Mindfulness-re is mint életszemléletre, hogy azóta ezt a tudást és eszköztárat is beépítve segítem a hozzám forduló klienseket. 
Mottóm: 
„Ne a változástól, az állandóságtól félj!”  (Lao-ce, kínai filozófus)

Gyaraki Edina

Szakmai képzettségek: szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus, inklúziv nevelés tanára, mesterpedagógus, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember; pszichodráma asszisztens.

Szakmai tapasztalat: 30 év gyógypedagógiai-logopédiai munka; 7 év szakértői bizottsági tevékenység és intézmény vezetői tapasztalat; 6 év mesterpedagógus szakértői tevékenység
Az ember felé fordulás már kisgyermekként a részemmé vált a 11 tagú családomban felnőve. Később ez kifejezetten a rászorulók és elesettek segítésének hivatásává lett. Ma az egyének támogatása mellett egyre inkább foglalkoztat a személyekből álló nagyobb egész, a szervezet és annak fejlesztése soft és hard szinten egyaránt. Intézményvezetés mellett szívesen veszek részt tréningekben is tapasztalatomat átadni

Fazekas Melinda

Fazekas Melinda vagyok, a legmeghatározóbb minőségemben az Szegedi Tudományegyetem Karrier Irodájának szakmai vezetője. Azon túl, hogy a csapatom munkáját és a futó projektjeinket koordinálom, mindennapjaim jelentős részét a pályaválasztási és karrier tanácsadások és tréningek teszik ki. Öröm számomra látni, ahogy egy-egy tanácsadási folyamat vagy tréning végére körvonalazódik a hallgatókban vagy a középiskolás diákokban egy-egy motiváló, lelkesítő szakmai irány, amit a magukénak tudnak érezni. A téma mentén több képzők képzése programban is aktív szerepet vállalok, mert hiszek abban, hogy együtt, több oldalról megtámogatva a diákokat sok hasznos segítséget, erőt, lendületet adhatunk. A 2014-2016 között a Semmelweis Egyetemen elvégzett mentálhigiénés képzésnek nagyon sokat köszönhetek, formált, megerősített, sokrétűbbé tette a munkám, új eszközökkel gazdagított és új utakat nyitott meg. Ekkor kezdtem önkéntes munka keretében metálhigiénés tanácsadásokat vezetni. 2018-ban kapcsolódtam az OD3 képzéshez, ami olyan átfogó technikákat, módszereket adott át egyének, csoportok és szervezetek fejlesztéséhez, amit úgy éreztem, jelenlegi személyes és szakmai hatókörömön túl tovább kell vinnem a minél sokrétűbb alkalmazásba. A Pronon Alapítvány számomra egyrészt inspiráló szakmai közösség, ahova öröm tartozni, másrészt a más területekhez való kapcsolódás színtere és lehetősége, ahol mindaz, amit eddig tudásban magamra szedtem, aktivizálódik, életre kel izgalmas projekteken keresztül mások fejlődését segítve. Főbb érdeklődési irányaim: pályaválasztás, karrier, konfliktuskezelés, gyászfeldolgozás, szervezetfejlesztés.

Ez az oldal sütiket használ.