Oktatás

Oktatás

A tanárok kiégést megelőző és az elleni önismereti munkájának egyik fókusza a reális és vonzó jövőkép kijelölése lehet. Az EQ konzekvens fejlesztésében, a pozitív énkép kialakításában és a terheléssel szembeni reziliencia erősödésében nyújtunk támogatást.

A pedagógus első és legnagyobb veszélye a kiégés. A segítő szakmákban általában jellemző  saját lelki-fizikai szükségleteink háttérbe helyezése, és mivel a hivatásnak alacsony társadalmi presztizse, az ezzel karöltve járó alacsony fizetés nem teszi vonzóvá a pályát. Aki mégis elkötelezett hamar szembesül az iskola világának állandó problémáival: küzdelem az agresszióval és a túlterheltséggel, amit még tetéznek az adminisztratív terhek és az állandóan változó előírások, amelyek egy része nem alkalmazkodik a valósághoz. Mindez komoly, krónikus stresszt jelent a tanároknak, és mivel a legtöbb iskolában a tanárok egymás mellett dolgoznak, nem egymással együttműködve, a pedagógus egyedül marad problémáival.

A kiégés egy olyan krízishelyzet, amely külső segítséggel könnyebben leküzdhető. Ebben nagy szerepe lehet a tudatosításnak, a képzésnek, amely felhívja a figyelmet a kiégés tüneteire és megfelelő módszereket ajánl a leküzdésére.

A kiégés különböző szakaszaiban a kezelés lehetőségei mások.  Eleinte az energiák mozgósítása segíthet, míg később a pozitív élmények megtalálása, a vonzó képzések megkeresése, a lehetőségek meglátása változtathat a rossz állapoton. Az önismereti munka fókusza a reális, a múlt tapasztalataira és a meglévő kompetenciákra épített reális és vonzó jövőkép kijelölése.

A kezelési folyamat történhet egyéni terápiával, ismeretlen csoportban vagy pl. egy egész tantestület fejlesztésével. Az első esetben az önismereti folyamat, a tudatosítás kerül a fókuszba, míg a csoportos fejlesztésben az esetmegbeszélés, problémák megosztása segíthet, és a szakszerű képzés. Ha van alkalmunk egy tantestület tréningezésére az esetmegbeszélések, a közös továbbképzések, és új, a résztvevők igényeire épített szervezeti megoldások gyorsíthatják a pozitív változást.

Csapatunkban több tanár van, és nem egy projektet szerveztünk már az oktatási fronton, így közvetlenül is tisztában vagyunk a terület kihívásaival, és ebből adódóan szakszerű segítséget tudunk nyújtani. Krízisprevenció, kriziskezelés, kommunikációs problémák, konfliktusok kezelése, OD megoldások mellett a szupervízió is jó eszköz a fejlődére. Az érzelmi intelligencia konzekvens fejlesztésével olyan eszköztárat bocsátunk a pedagógusok rendelkezésére, amely erősíti a pozitív énkép kialakulását és a terheléssel szembeni reziliencia erősödését.

 
Sugata Mitra
Sugata Mitrát lenyűgözte az a gyorsaság és az együttműködésnek az a hatékonysága, ahogy a gyerekek mindenféle külső kényszer vagy kontroll nélkül a magukévá tették a tudást. A Hole in the Wall (Lyuk a falban) elnevezésű kísérletet később több más helyen is megismételte, és a gyerekek mindenütt rávetették magukat a tudásra, így Sugata Mitrának találnia kellett végre egy elnevezést, amely leírja a jelenséget. Így született meg az önszerveződő tanulási környezet fogalma, vagyis a SOLE (self-organised learning environment).
Ez az oldal sütiket használ.