Hogyan?

Hogyan?

A fejlesztési folyamat során egyszerre hatékony és gazdaságos, ha az elméleti tudás megszerzése online, az alkalmazás gyakorlata személyesen, dramatikus gyakorlatok formájában történik.

Hogyan?

Online fejlesztés
Virtuális tréningtermünk saját fejlesztésű szerkezettel, tartalommal segíti az önképzést. Klienseink egyrészt saját ütemben tudnak a tudásanyaghoz hozzájutni, másrészt módszeres kíséréssel online kurzus jellegű képzésre is lehetőségük van.
Tesztek
Egyrészt a folyamat elején használt diagnosztikus elemek, másrészt a fejlődés eredményességének visszamérésére szolgáló eszközök. Alkalmazott tesztjeink a teljesség igénye nélkül: vezetői, konfliktuskezelési és burnout tesztek.
Tréning
Gyakorlatorientált tréningjeink fókuszterületei az egyéni és csoportos készség és együttműködésfejlesztés. Rendszeresen támogatunk vezetői csoportokat kooperációjuk megújítására való törekvésükben.
Coaching
A kliens autonómiáját és szakmai kompetenciáit tiszteletben tartó támogatási módszer. A coacholt egyén (coachee) saját esetein alapuló dramatikus coachingjaink során nagy hangsúlyt fektetünk a tudás készségszintű, konkrét viselkedésben is megjelenő gyakorlattá alakítására.
Mentálhigiénés kísérés
Eszköztárunkban a mentálhigiénés kísérés fontos helyet foglal el – a segítő, megtartó, támogató beszélgetések, a dramatikus együttműködésfejlesztés, hatékonyak a munkahelyi és privát közegben egyaránt.
Dramatikus eszközök
A dramatikus eszközök használata az érzelem, a gondolkodás és a cselekvés egyensúlyára irányul. Az akcióorientált fejlesztés során a kliens a megszerzett tudást saját életeseményein keresztül dolgozza fel, ami nagy segítség a mindennapi alkalmazásban.
Ez az oldal sütiket használ.