Egyház

Egyház

Releváns tapasztalaton alapuló hiteles támogatást nyújtunk a speciális kihívásokkal rendelkező klerikális terület, a zárt, hierarchikus struktúrákban imádságos önátadásban élő személyek, vezetők és csoportok bizalmas fejlesztésére.

Egyházi területen végzett munkánk során olyan lelki vezetőkkel dolgozunk, akik maguk is jártasak a szervezetfejlesztésben, illetve egyéb segítő diszciplínákban, valamint ismerik az egyház szervezeti sajátosságait, jellemző konfliktusterületeit. Az egyházi kommunikációt különböző hitek és tévhitek mozgatják.

Elég jó vagyok-e?

Elég jó keresztény vagyok-e?

Istennek és a közösségemnek tetsző életet élek-e?

Szabad-e haragudnom?

Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel nap mint nap szembesül hívő, lelki vezető, egyházi szereplő egyaránt. Természetes, hisz ezek a kérdések emberlétünkből fakadnak. Emberlétünkből fakad az is, hogy a személyes kételyek, az egymás közötti kommunikáció és konfliktusok óhatatlanul jelen vannak és valós problémát képeznek egyházi berkeken belül is. Érték és szakmai elköteleződés mentén, a hivatásgondozás szellemiségében próbáljuk a mindennapi emberi mozzanatokat észrevenni, láthatóvá, megfoghatóvá és kimondhatóvá tenni.

A lelki vezetőkkel sok nehéz próbatételt megosztanak, és nekik maguknak is sokat kell kiállniuk. Ha ezek a terhek kibeszéletlenül maradnak, összeadódva belső és külső konfliktusok formájában jelenhetnek meg, szervezeti és egyéni szinten egyaránt. Hiszünk abban, hogy a megosztás hozzásegíthet a belső válaszok megleléséhez. Gondolatébresztőnek a következő témák segíthetnek az igényeket teljességgel végiggondolni: bűntudat, gyász, cölibátus, vallási abúzus, tabuk.

Ez az oldal sütiket használ.