Csoportdinamika

Csoportdinamika

A csoportban zajló interperszonális folyamatok pszichológiai folyamatok, felismerésük, azonosításuk, használatuk a szociálpszichológia és a csoportlélektan témakörébe tartoznak. Az ilyen irányú kutatások, s e kutatások eredményei nagyon szerteágazóak, ám ismeretük elengedhetetlen annak számára, aki megérteni s vezetni akarja emberek adott csoportját.

Az együttlévő emberek között – csoportban – bekövetkező hatások, érzések, működést akadályozó és segítő folyamatok éppúgy óhatatlanul bekövetkeznek, mint ahogy egy eldobott tárgy lefelé esik, vagy ahogy az alma érik, ha nap süti. Törvényszerűségek ezek is, s noha önálló akarattal bíró emberek együttcselekvéséből adódnak, mégis, jól meghatározható következménnyel járnak. S miután korunkban a csoportban való együttcselekvés mind a munkahelyi, mind a magánszférában mindennapos, választhatunk: tudattalanul, az éberség hiányával, felszínesen s rossz hatásfokkal akarunk-e embertársainkkal együtt létezni, vagy közös cselekvéseinket szeretnénk mind kapcsolati, mind célteljesítési szempontból optimalizálni.

Az ellenállás kezelése
Az ellenállás kezelése
Az ellenállás kezelése alapvetően annak függvénye, hogyan is értelmezzük az ellenállást. Egy vagy több személy, vagy akár az egész csoport olyan megnyilvánulása ez, amely láthatóan ellentétes a vezető szándékaival vagy tetteivel, megnehezíti, akadályozza vagy ellehetetleníti az egyes személyek vagy a csoport vezetését. Csoportdinamikailag nagyon érdekes helyzet és mindenképpen külön figyelmet érdemel. Az ellenállás kezelésének kulcsa, hogy elfogadjuk az ellenállást, és az ellenálló személyt vagy személyeket. Az ellenállást a kapcsolat, viszony, alkalmasint a csoportmunka részének érdemes tekinteni, és akként is kell bánni vele – az ellenállás nem más tehát, mint egy sajátos csoportdinamikai helyzet, s nem „probléma” amit le kéne küzdeni, hanem egy szituáció, lehetőség a csoport egészséges működésében, amit lehet, sőt kell használni.
Csoportdinamika
Csoportdinamika
A fejlett országokban a vezetőkiválasztás meghatározó kritériuma a szociális kompetencia: a vezetőnek az a képessége ahogy az emberek, embercsoportok együttcselekvési kölcsönhatását ismeri, számol vele, felkészül rá, kezelni és befolyásolni tudja. A vezető mások segítségével ér el adott célokat. Nem ö csinálja – megcsináltatja. Részint átlát, szervez, szakért, tárgyi feltételeket biztosit – e része tevékenységének a szakmai rész és a szervezéstudomány. Részint pedig összefog, biztat, feladatokat ad ki és ellenőriz, tanít, fejleszt s még nagyon sok dolgot tesz a vezetettekkel, ami pedig szociálpszichológia, vagy ha csoportokat vezet – csoportdinamika.
Csoportfejlődési modellek összehasonlítása
Csoportfejlődési modellek összehasonlítása
Láthattuk a kutatások, vizsgálatok során, hogy hogyan fejlődött, alakult a csoportokkal foglalkozók nézete a csoportok működéséről. Láttuk, hogy többen és különböző dolgokat tartottak érdemesnek kiemelni a csoportban történtekből. A különböző szerzők, szerzőpárok kulcsfogalmai, fókuszai mind hozzátettek a tárgyhoz s árnyalták mindazt, amit addig tudni véltünk. Azt gondolom, ez továbbra is így lesz. Nagyjából itt tartunk most.
Ez az oldal sütiket használ.