Dramatikus eszközök

Dramatikus eszközök

A dramatikus eszközök használata az érzelem, a gondolkodás és a cselekvés egyensúlyára irányul. Az akcióorientált fejlesztés során a kliens a megszerzett tudást saját életeseményein keresztül dolgozza fel, ami nagy segítség a mindennapi alkalmazásban.

Minden tréning sikerességének alapvető feltétele a saját élmény szerzése, amely leginkább az élménypedagógián alapszik. Ez különbözteti meg egy előadástól vagy egy tanórától. Bármilyen kognitívan megszerzett tudás ugyanis csak akkor lehet hatékony, ha azt össze tudjuk kapcsolni életünk bizonyos elemeivel. Így válunk a tanulásban érdekeltté és aktívvá.

Ha meghallgatunk egy előadást, akkor abból információkat szerezhetünk például az asszertívitás, az énközlés know-how-jára, általánosságban kapunk képet a fenti témákról. Ha az értést és változást valóban a gyakorlattá akarjuk tenni, akkor a tanulást is a gyakorlatban kell megvalósítanunk: ezt azt jelenti, hogy a “tanulást” is ki kell terjesztenünk a kognitív mező meghaladásával - szívvel, testtel, mozgással, kimondott szavakkal, próbákkal kell gyakorolnunk – ezt biztosítja a dramatikus eszköztár, a teljes személyeséggel és való esetekkel való “éles” tanulás. A tréningek során a saját életünkből vett példán keresztül ismerjük meg többek között a konfliktuskezelés lépéseit. A tanulás “értés” része nehezebb, mert érzelmileg involválódunk. Ám a való életbe való applikálás során - ami a legnehezebb része a tanulásnak - nem hagyunk magadra, az ilyen begyakorlás - noha lassú, olykor kínos és nehéz folyamat - együtt zajlik, segítséggel, biztonságos keretek között.

A módszer másik nagy hozadéka, hogy általuk nő a csoporttagok (egyes esetekben jelen lévő kollégák, munkatársak, közösségi tagok, család tagok) empátiás készsége és összetartó ereje, amely a hétköznapokban nagymértékben megkönnyíti a kommunikációt és az együttélést. A dramatikus eszközök használatának során belehelyezkedhetünk egy csoporttársunk élethelyzetébe, az ő és mások érzelmeit és helyzetét átélve. Ezáltal megtapasztalhatjuk, milyen érzések lehettek jelen az eset megtörténtekor, sőt, közben közösen tanulhatunk, s dolgozhatunk ki megoldási stratégiákat. A dramatikus eszköztár használata még egy “csodát” is hoz nekünk: olyan élet esszenciákat élhetünk meg egymás eseteibe pillantva, amiből kevés van egy-egy ember életében - ám így egymás élményeiből is gazdagodva “több életet élhetünk” - és pont a sorsfordító, nehéz ám fontos pillantokat. Ha ezt használod: több életet élsz!

Ez az oldal sütiket használ.