Coaching

Coaching

A kliens autonómiáját és szakmai kompetenciáit tiszteletben tartó támogatási módszer. A coacholt egyén (coachee) saját esetein alapuló dramatikus coachingok során nagy hangsúlyt fektetünk a tudás gyakorlatban való applikálására.

A coaching szó szerint edzést jelent, a vezetői gyakorlatban valakinek a felkészítését, fejlesztését. A coaching segít az embereknek a teljesítményük javításában, ami egyben a csoport és a szervezet teljesítményének növekedését eredményezi. A coaching lényege, hogy „katalizátorként” pozitív irányba segítse az egyént a saját útján, és kihozza belőle a legjobbat. A coaching célja a tudatosság és a felelősségtudat fejlesztése az ügyfélnél, ami által segítünk neki javítani a teljesítményét és növelni a hatékonyságát. A coaching kifejezést sokféle dologra használják, ugyanakkor nem mindenre alkalmazható „csodaszer”. Ha megmondjuk valakinek, hogy mit kellene tennie, az nem nevezhető coachingnak. A coaching folyamán nem adunk tanácsokat és kész megoldásokat.

A vezetői coaching alatt azt a folyamatot értjük, ahogy a vezető fejleszti beosztott munkatársait, tanítja őket és ezzel együtt növeli önbizalmukat, magabiztosságukat, tehát irányt és erőt ad.

Napjaink legnépszerűbb coaching modellje a GROW modell. A Grow négy egyszerű lépésben írja le a coaching folyamatát.

  • Célok (Goals): a coacholt vágyott céljainak minél pontosabb és konkrétabb tisztázása, megfogalmazása.
  • Valóság (Reality): a célokhoz kapcsolódó múltbéli események, korlátozások és erőforrások tudatosítása, illetve meggyőződés arról, hogy a döntés alapjául szolgáló információ helyes-e.
  • Lehetőségek (Options): a cselekvési lehetőségek számbavétele, az opciók átgondolása, és a coacholt segítése a választás során.
  • Teendők (What’s next): részletekbe menő és konkrét tervek kidolgozása a választott cselekvés(ek)hez kapcsolódóan.

Annak, hogy a coaching folyamata a célokkal kezdődik és a teendőkkel érjen véget, van egy praktikus logikája: a coachee számára ez a problémamegoldás hétköznapi, lépésről lépésre történő módja, a coach számára pedig a coaching múlt és jövőbeli történéseinek megértésére szolgáló egyszerű sorvezető.

A coaching típusú fejlesztés megkülönböztetjük az egyéni és a csoportos coachingot, ezen belül különbség van a csoportcoaching (több ember, embercsoport coachingja, fejlesztése), vagy csoportos coaching (egy-egy ember coachingja, fejlesztése, de csoportban) között, továbbá szokás különbséget tenni a business coaching (üzleti, pl. vezetői készségfejlesztő) és life coaching (életvitelben, önismeretben nyújtott segítség) között. Igazán a coaching-ok sokféleségét a sokféle elméleti alap és az ezt követő gyakorlatok adják, ezek közül az ismertebbek, gyakoribbak például a gestalt, SF, EFT, konfrontatív elveken alkalmazott coaching. A szerintünk egyik leghatékonyabb elméleti alap és gyakorlati módszer az un. “dramatikus coaching” (lásd még: szerepteória, roll theory) - ez az a módszertan, ami figyelembe veszi az ember viselkedés alapú tanulási készségeit is, számol azzal, hogy nem csak gondolat vagyunk, hanem érzés is, test is - és így akció alapú, cselekedettekkel járó maga az ülés, a folyamat - nem csak gyakorlatiasabb és hasznosabb, de játékosabb és élvezetesebb, olykor kínosabb és nehezebb is, mintha csak beszélgetnénk. Gyakorlatában konkrét esetek, jelenetek újraélése történik, konkrét szavak, mondatok megfogalmazásával, konkrét viselkedés, magatartás fejlesztéssel, változtatással. Az általános szakmai színvonal emelésén túl tehát fontos számunkra a dramatikus coaching gyakorlatának erősítése, a megújulás támogatása egy olyan szakma képviselői számára, akik mások szakmaiságát vagy személyiségét fejlesztik.

Ez az oldal sütiket használ.