Az ellenállás kezelése

Az ellenállás kezelése

Olvasási idő: 32’
Az ellenállás kezelése alapvetően annak függvénye, hogyan is értelmezzük az ellenállást. Egy vagy több személy, vagy akár az egész csoport olyan megnyilvánulása ez, amely láthatóan ellentétes a vezető szándékaival vagy tetteivel, megnehezíti, akadályozza vagy ellehetetleníti az egyes személyek vagy a csoport vezetését. Csoportdinamikailag nagyon érdekes helyzet és mindenképpen külön figyelmet érdemel. Az ellenállás kezelésének kulcsa, hogy elfogadjuk az ellenállást, és az ellenálló személyt vagy személyeket. Az ellenállást a kapcsolat, viszony, alkalmasint a csoportmunka részének érdemes tekinteni, és akként is kell bánni vele – az ellenállás nem más tehát, mint egy sajátos csoportdinamikai helyzet, s nem „probléma” amit le kéne küzdeni, hanem egy szituáció, lehetőség a csoport egészséges működésében, amit lehet, sőt kell használni.

Goda Gyula:

Ellenállás kezelése

1. Az ellenállás felfogása, értelmezése
A szó magyar leírása lehetőséget ad egy kis szójátékra: az ellen-állás részekből melyre is fókuszálunk? Ha e szóból számunkra az „ellen” a fontos, akkor ez személyes küzdelmet, harcot fog jelenteni, az ellenállás értelmezése olyasvalami lesz, ami ellenünk van, amit le kell győzni, meg kell szüntetni. E felfogás kimenetele csak rossz lehet: a harcot valaki megnyeri, a másik elveszíti – s akárki veszít, az hosszú távon veszteség a kapcsolatban, veszteség a párnak vagy csoportnak. Lesz folytatása, könnyen járhat ugyanis a személyes méltóságok megsértésével. Ha azonban a szóösszetétel másik részére, az „állás” szóra koncentrálunk az ellenállás értelmezésénél, akkor egy másik, használhatóbb eredményt kapunk: a másik megállt, megtorpant – nem tud továbbmenni, elakadt. Ez nem harcot indukál, hanem: segítséget. És ez hasznos megközelítése az ellenállásnak: fogjuk fel úgy, hogy a másik segítségre szorul. Ó, nem viselkedik kellemesen, talán nagyon is irritáló – szegény. Rossz nekünk ezt megélni, de neki még rosszabb lehet. Segítsünk hát.

Az ellenállás kezelésének első, legfontosabb része tehát az ellenállás értelmezése, az a mód, ahogy felfogjuk. S ez a kulcslépés – ha segítséggel, a másik elfogadásával jár, akkor már könnyebb a folytatás: az ellenállás okának, okainak feltárása és a megfelelő lépés megtalálása: olyan, amelyik egyik résztvevő számára sem jelent veszteséget, azaz méltóságának csorbulását. Az első lépés tehát: az ellenállás és az ellenálló személy elfogadása. A második: az ellenállás okainak feltárása. 

A folytatáshoz lépj be.
Ez az oldal sütiket használ.