Csoport

A csoportdinamika meghatározása

A csoportdinamika kifejezés magyarázatához érdemes megvizsgálni a szó két összetevőjét s aztán az összeillesztés sajátosságából adódó...

A csoportdinamika meghatározása

Hard és soft folyamatok a csoportban

A csoport működésének, tagjai tevékenységének két fontos vonatkozása van. Az egyik a tartalomra vonatkozó tevékenységek és cselekedetek – ez az,...

Hard és soft folyamatok a csoportban

Társas kölcsönhatások a csoportban

A csoportban zajló interperszonális folyamatok pszichológiai folyamatok, felismerésük, azonosításuk, használatuk a szociálpszichológia és a...

Társas kölcsönhatások a csoportban

A csoport fejlődése

Az kérdés, hogy egyáltalán egy csoport „fejlődik”-e abban az értelemben, hogy törvényszerű változása valami többé, jobbá, alkalmasabbá teszi,...

A csoport fejlődése

Rivalitás a csoportszerepekért

Minél nagyobb a bizalmi szint, annál több érzés tör a felszínre s annál kendőzetlenebbül. A csoportszerepek eléréséért vagy elkerüléséért való...

Rivalitás a csoportszerepekért

Konszolidációs fázis

A rivalitásharcokat megvívva – abban érzelmileg kissé kifáradva –, a csoport keresi belső egyensúlyát, a csoport szerkezete a viszonyokra,...

Konszolidációs fázis

Kreatív (produktív) fázis

A csoport az adott cél megvalósításában élményszerűen dolgozik; egyfelől nagyon eredményesek a hard folyamatok menedzselésében, másfelől nagyon...

Kreatív (produktív) fázis

A második rivalitásfázis

A csoportfolyamat vége felé újra feltámad a rivalitás, amikor világossá válik, hogy a belső munka, tanulás, képzés után, kint, a „piacon” (újra)...

A második rivalitásfázis

Búcsú, gyász, értékelési szakasz

Retrospekció és gyász – e fázisban egyidejűleg vannak jelen a meleg, nosztalgikus, bensőséges érzések és az önmagunk kipróbálásának...

Búcsú, gyász, értékelési szakasz

Csoportfolyamatok tervezése

Amikor egy csoporttal való munkát tervezünk, tréninget, tanítást, team munkát, szellemi alkotó tevékenységet, bármit, mindenki számára evidens és...

Csoportfolyamatok tervezése